گزارش بدافزارهای منتشر شده در کافه‌بازار


این فهرست براساس بدافزارهای مهم تشخیص داده شده به‌عنوان «SMSspy» در کافه‌بازار تهیه شده است
air.bwebmedia.horsepetsalongame

Horse Pet Salon

air.bwebmedia.horsepetsalongame

Trojan.SmsSpy.Android.28811

appiz.musicplayer.blackmusicplayer

Black Music Player

appiz.musicplayer.blackmusicplayer

Trojan.AndroidOS.SmsSpy

asm.sazgar.com

مجموعه خودرویی سازگار

asm.sazgar.com

Trojan.AndroidOS.SmsSpy

by.lsdsl.chessmaster

Fruit chess

by.lsdsl.chessmaster

Trojan.SmsSpy.Android.31483

com.albakaly.smsunlock

Intruder Selfie, Watch lock

com.albakaly.smsunlock

Android.Riskware.SmsSpy.BF

com.blood.group.test.withfinger.prank.app

Blood Group Information

com.blood.group.test.withfinger.prank.app

Trojan-Spy.AndroidOS.SMSSpy

com.coinwall.wallet

Coinwall - Blockchain Wallet

com.coinwall.wallet

Trojan.AndroidOS.SmsSpy

com.cool.anime.boy.wallpapers.backgrounds.uhd4k

Anime Boy Wallpapers

com.cool.anime.boy.wallpapers.backgrounds.uhd4k

Trojan.SmsSpy.Android.23937

com.example.hackerwallpaper

پس زمینه شاد

com.example.hackerwallpaper

Android.Smsspy.Aebde

com.hoor.dooz

بازی دوز ایرانی 2019

com.hoor.dooz

Trojan.AndroidOS.SmsSpy

com.hoor.salavatshomar

صلوات شمار (با حفظ مقدار شمارنده)

com.hoor.salavatshomar

Trojan.AndroidOS.SmsSpy

com.kugeplay.enblocks

Blocks Blast - Puzzle

com.kugeplay.enblocks

Android.Smsspy.Aadb4

com.makuonline.maku

منطقه آزاد ماکو

com.makuonline.maku

Trojan.AndroidOS.SmsSpy

com.mmobi.malaysiacalendar

Malaysia Calendar 2022 - HD

com.mmobi.malaysiacalendar

a variant of Android/Spy.SmsSpy.UR

com.mojir.pishgam.ir

دعای پرفیض مجیر(صوت استاد سماواتی)

com.mojir.pishgam.ir

Trojan.SmsSpy.Android.8563

com.neptune.wood

Wood Blast

com.neptune.wood

Trojan.Android.SmsSpy.eadxgl

com.neptune.word

SUSUN KATA

com.neptune.word

Trojan.Android.SmsSpy.eadxgl

com.sama.salavatshomar

صلوات شمار ذکر شمار 2019

com.sama.salavatshomar

Trojan.AndroidOS.SmsSpy

com.sp.wifi_h10

Wi-Fi H10

com.sp.wifi_h10

Trojan.Android.SmsSpy.ebcsrx

helly.traslatekeyboard.kannadakeyboard

Kannada Keyboard : Easy Kannada Typing

helly.traslatekeyboard.kannadakeyboard

Trojan.AndroidOS.SmsSpy

helly.traslatekeyboard.marathikeyboard

Marathi Keyboard : Easy Marathi Typing

helly.traslatekeyboard.marathikeyboard

Android.SmsSpy.GEN44995

ir.akas.studio.Khass

استودیو خاص

ir.akas.studio.Khass

Trojan.AndroidOS.SmsSpy

ir.CharGhol

چهار قل صوتی

ir.CharGhol

Trojan.AndroidOS.SmsSpy

ir.emtiaz.bamasho

تکواندو

ir.emtiaz.bamasho

Trojan.AndroidOS.SmsSpy
توجه داشته باشید که این نتایج براساس بررسی موتورهای آنتی‌ویروس رسمی در سرویس ویروس‌توتال فهرست شده‌اند.گزارش تفکیکی بدافزارهای تشخیص داده شده