گزارش بدافزارهای منتشر شده در کافه‌بازار


این فهرست براساس بدافزارهای مهم تشخیص داده شده به‌عنوان «Dropper» در کافه‌بازار تهیه شده است
adib.magazine.app

عکس روی مجله

adib.magazine.app

Trojan.Trojan.Dropper.AndroidOS.Hqwar.bb

ahmadii.mey3am.course.app.pishvaz_code_moharam

آهنگ پیشواز محرم 93

ahmadii.mey3am.course.app.pishvaz_code_moharam

Trojan.Trojan.Dropper.AndroidOS.Hqwar.bb

air.FirstElemMathsP1

First Grade Math App

air.FirstElemMathsP1

Trojan-Dropper.AndroidOS.Shedun

air.Island.Escape.Farm.Tycoon

Island Oasis Idle Tycoon

air.Island.Escape.Farm.Tycoon

TrojanDropper.AndroidOS.zyj

appinventor.ai_apps.ConsoleBang

Console Bang

appinventor.ai_apps.ConsoleBang

Android.Dropper.A2443 (PUP)

bwebmedia.cookingcandypizza

Cooking Candy Pizza Game

bwebmedia.cookingcandypizza

Dropper.Shedun.Android.251004

callerfind.number.locator

Caller Name & Call Block - DU Caller

callerfind.number.locator

Trojan.Trojan.Dropper.AndroidOS.Hqwar.bb

chne.aks.ab.khis

عکس خیس

chne.aks.ab.khis

Trojan.Trojan.Dropper.AndroidOS.Hqwar.bb

co.ketabsara.apps.love_tests

میزان عشق

co.ketabsara.apps.love_tests

Trojan.Trojan.Dropper.AndroidOS.Hqwar.bb

color.lock.screen.zipper

Color zip locker

color.lock.screen.zipper

ANDROID/Dropper.Agent.GABA.Gen

com.akskhis.mehrano

عکس خیس

com.akskhis.mehrano

Trojan.Trojan.Dropper.AndroidOS.Hqwar.bb

com.akskhis.parsggg

عکس خیس

com.akskhis.parsggg

Trojan.Trojan.Dropper.AndroidOS.Hqwar.bb

com.alegridiosmaster.mastermaps.mastermod

Block Master for MCPE - MOD Minecraft

com.alegridiosmaster.mastermaps.mastermod

a variant of Android/TrojanDropper.Agent.FNN

com.alldigital.android.dti.onboardplayer

Airtime Player

com.alldigital.android.dti.onboardplayer

Trojan-Dropper.AndroidOS.Agent

com.astrogon.app

Astrogon - Arcade platformer

com.astrogon.app

Trojan.JS.Dropper.IVL

com.awt.epicbattlesim

Battle Simulator

com.awt.epicbattlesim

Trojan-Dropper.AndroidOS.Agent

com.azurinteractive.StarForces

Star Forces: Space shooter

com.azurinteractive.StarForces

Dropper.FrauDrop.Win32.16167

com.Belias5.Battleship18thCentury

Battleship 18th century

com.Belias5.Battleship18thCentury

Trojan-Dropper.AndroidOS.Agent

com.best.blue.owl.lock.screen

Best blue zip locker

com.best.blue.owl.lock.screen

ANDROID/Dropper.Agent.GABA.Gen

com.best.dragon.lockscreen

Dragon lock screen zipper

com.best.dragon.lockscreen

ANDROID/Dropper.Agent.GABA.Gen

com.best.flame.lockscreen

Flame lock screen

com.best.flame.lockscreen

ANDROID/Dropper.Agent.GABA.Gen

com.best.lock.screen2019

Lock screen 2021

com.best.lock.screen2019

ANDROID/Dropper.Agent.GABA.Gen

com.best.lock.screen.eyes

Lock screen with eyes

com.best.lock.screen.eyes

ANDROID/Dropper.Agent.GABA.Gen

com.best.lock.screen.for.boys

Zipper lock screen for boys

com.best.lock.screen.for.boys

Malware.ANDROID/Dropper.Agent.GABA.Gen
توجه داشته باشید که این نتایج براساس بررسی موتورهای آنتی‌ویروس رسمی در سرویس ویروس‌توتال فهرست شده‌اند.گزارش تفکیکی بدافزارهای تشخیص داده شده