تست مهارت‌های امنیتی

تست مهارت‌های امنیتی

سوال‌هایی چند گزینه‌ای، برای محک زدن اطلاعات پایه در زمینه امنیت سایبری

شروع کنید
چکاپ برنامه‌های اندرویدی

چکاپ برنامه‌های اندرویدی

بررسی شاخصه‌های امنیتی و آسیب‌پذیری‌های موجود در برنامه‌های اندرویدی

مشاهده بررسی‌ها

اگر فکر می‌کنید تکنولوژی می‌تواند مشکل امنیتی شما را رفع کند، می‌توان گفت شما نه درباره مشکلتان می‌دانید و نه درمورد تکنولوژی!