گزارش بدافزارهای منتشر شده در کافه‌بازار


این فهرست براساس بدافزارهای مهم تشخیص داده شده به‌عنوان «Backdoor» در کافه‌بازار تهیه شده است
androidbd.tm.prime

The portable notebook

androidbd.tm.prime

Backdoor.Java.JIAGU.USELVBP22

androiddeveloperjoe.pickacolornightlightfree

چراغ خواب رنگی

androiddeveloperjoe.pickacolornightlightfree

Backdoor.AndroidOS.Levida.b

app.com.superwifi

Super WiFi Manager

app.com.superwifi

Backdoor.AndroidOS.Levida.b

br.com.rodrigokolb.classicdrum

Classic Drum: electronic drums

br.com.rodrigokolb.classicdrum

Backdoor.Linux.fwtl

br.com.rodrigokolb.realdrum

REAL DRUM: Electronic Drum Set

br.com.rodrigokolb.realdrum

Backdoor.Linux.fwtl

br.com.rodrigokolb.realpercussion

Real Percussion: be a musician

br.com.rodrigokolb.realpercussion

Backdoor.Linux.fwtl

camera.selfie.org

Camera 2018 - Selfie Camera

camera.selfie.org

Backdoor.Java.ZYX.USELVKN21

com.adventure.duck.tales.and.treasures.dt

Adventure Duck and Treasures Game 1989

com.adventure.duck.tales.and.treasures.dt

Backdoor.Java.ZYX.USELVFQ21

com.alpha_retro_game.retrosaga_retroland

Alpha Retro Game Land Plus

com.alpha_retro_game.retrosaga_retroland

Backdoor.Java.ZYX.USELVFQ21

com.andoop.bugs

Bugs Circle

com.andoop.bugs

Backdoor/AndroidOS.bpz

com.androidha.pixticker

استیکرساز تلگرام پیکستیکر

com.androidha.pixticker

Backdoor.Linux.vpe

com.appsbrand.mosquitosounds

Mosquito Sounds

com.appsbrand.mosquitosounds

Backdoor.AndroidOS.Levida.b

com.appsbrand.parrotsounds

Parrot Sounds

com.appsbrand.parrotsounds

Backdoor.AndroidOS.Levida.b

com.arouchsapps.messageringtones.ringtonesmessage

SMS Message Ringtones 2022

com.arouchsapps.messageringtones.ringtonesmessage

Backdoor.AndroidOS.Levida.b

com.attop.xt1ar

XT GO

com.attop.xt1ar

Backdoor.Java.ZYX.USELVFQ21

com.carbonapps.tenten

10Ten! - Block Puzzle Game

com.carbonapps.tenten

Backdoor.AndroidOS.Levida.b

com.CardboardMiniatureCrafts.rahmaAPK

Cardboard Miniature Crafts

com.CardboardMiniatureCrafts.rahmaAPK

Backdoor.AndroidOS.Levida.b

com.classicgroup1400.stickeronpics

شکلک روی عکس

com.classicgroup1400.stickeronpics

Backdoor.Linux.vpe

com.classicgroup1400.stickeronpict

شکلک روی عکس

com.classicgroup1400.stickeronpict

Backdoor.Linux.vpe

com.colorworkapps.bubblewrappop

Bubble Wrap Pop

com.colorworkapps.bubblewrappop

Backdoor.AndroidOS.Levida.b

com.colorworkapps.colorflashlight

چراغ قوه رنگی

com.colorworkapps.colorflashlight

Backdoor.AndroidOS.Levida.b

com.colorworkapps.sleeptightnightlight

چراغ خواب آرامش

com.colorworkapps.sleeptightnightlight

Backdoor.AndroidOS.Levida.b

com.crazysports.sm19

Soccer Manager 2019 - SE

com.crazysports.sm19

Backdoor/RBot.kmq

com.creator.avatar.prosss

Super Likes Profile Pic that Get Crazy Followers

com.creator.avatar.prosss

Backdoor.Java.ZYX.USELVGG21
توجه داشته باشید که این نتایج براساس بررسی موتورهای آنتی‌ویروس رسمی در سرویس ویروس‌توتال فهرست شده‌اند.گزارش تفکیکی بدافزارهای تشخیص داده شده