گزارش بدافزارهای منتشر شده در کافه‌بازار


این فهرست براساس بدافزارهای مهم تشخیص داده شده به‌عنوان «Backdoor» در کافه‌بازار تهیه شده است
com.Contixo.F8

Contixo F8

com.Contixo.F8

Backdoor.Linux.JIAGU.USELVGB22

com.classicgroup1400.stickeronpics

شکلک روی عکس

com.classicgroup1400.stickeronpics

Backdoor.Linux.vpe

com.alpha_retro_game.retrosaga_retroland

Alpha Retro Game Land Plus

com.alpha_retro_game.retrosaga_retroland

Backdoor.Java.ZYX.USELVFQ21

com.arouchsapps.messageringtones.ringtonesmessage

SMS Message Ringtones 2022

com.arouchsapps.messageringtones.ringtonesmessage

Backdoor.AndroidOS.Levida.b

com.CardboardMiniatureCrafts.rahmaAPK

Cardboard Miniature Crafts

com.CardboardMiniatureCrafts.rahmaAPK

Backdoor.AndroidOS.Levida.b

com.appsbrand.parrotsounds

Parrot Sounds

com.appsbrand.parrotsounds

Backdoor.AndroidOS.Levida.b

com.appsbrand.mosquitosounds

Mosquito Sounds

com.appsbrand.mosquitosounds

Backdoor.AndroidOS.Levida.b

com.classicgroup1400.stickeronpict

شکلک روی عکس

com.classicgroup1400.stickeronpict

Backdoor.Linux.vpe

com.attop.xt1ar

XT GO

com.attop.xt1ar

Backdoor.Java.ZYX.USELVFQ21

com.carbonapps.tenten

10Ten! - Block Puzzle Game

com.carbonapps.tenten

Backdoor.AndroidOS.Levida.b

com.colorworkapps.bubblewrappop

Bubble Wrap Pop

com.colorworkapps.bubblewrappop

Backdoor.AndroidOS.Levida.b

androidbd.tm.prime

The portable notebook

androidbd.tm.prime

Backdoor.Java.JIAGU.USELVBP22

camera.selfie.org

Camera 2018 - Selfie Camera

camera.selfie.org

Backdoor.Java.ZYX.USELVKN21

com.crazysports.sm19

Soccer Manager 2019 - SE

com.crazysports.sm19

Backdoor/RBot.kmq

app.com.superwifi

Super WiFi Manager

app.com.superwifi

Backdoor.AndroidOS.Levida.b

com.adventure.duck.tales.and.treasures.dt

Adventure Duck and Treasures Game 1989

com.adventure.duck.tales.and.treasures.dt

Backdoor.Java.ZYX.USELVFQ21

br.com.rodrigokolb.realpercussion

Real Percussion: be a musician

br.com.rodrigokolb.realpercussion

Backdoor.Linux.fwtl

br.com.rodrigokolb.classicdrum

Classic Drum: electronic drums

br.com.rodrigokolb.classicdrum

Backdoor.Linux.fwtl

com.andoop.bugs

Bugs Circle

com.andoop.bugs

Backdoor/AndroidOS.bpz

br.com.rodrigokolb.realdrum

REAL DRUM: Electronic Drum Set

br.com.rodrigokolb.realdrum

Backdoor.Linux.fwtl

com.androidha.pixticker

استیکرساز تلگرام پیکستیکر

com.androidha.pixticker

Backdoor.Linux.vpe

com.colorworkapps.colorflashlight

چراغ قوه رنگی

com.colorworkapps.colorflashlight

Backdoor.AndroidOS.Levida.b

com.colorworkapps.sleeptightnightlight

چراغ خواب آرامش

com.colorworkapps.sleeptightnightlight

Backdoor.AndroidOS.Levida.b

androiddeveloperjoe.pickacolornightlightfree

چراغ خواب رنگی

androiddeveloperjoe.pickacolornightlightfree

Backdoor.AndroidOS.Levida.b
توجه داشته باشید که این نتایج براساس بررسی موتورهای آنتی‌ویروس رسمی در سرویس ویروس‌توتال فهرست شده‌اند.گزارش تفکیکی بدافزارهای تشخیص داده شده