گزارش بدافزارهای منتشر شده در کافه‌بازار


این فهرست براساس بدافزارهای مهم تشخیص داده شده به‌عنوان «Ransom» در کافه‌بازار تهیه شده است
com.mhelpdesk.endeavor

mHelpDesk

com.mhelpdesk.endeavor

HEUR_JSRANSOM.O5

com.lester.landscapetransformer.truscapes

Tru-Scapes Smart Landscape Lig

com.lester.landscapetransformer.truscapes

HEUR_JSRANSOM.O5

com.lester.landscapetransformer.alliance

Intelligent Transformer

com.lester.landscapetransformer.alliance

HEUR_JSRANSOM.O5

hooloo.hr.team

اسکچروید

hooloo.hr.team

Trojan.Android.Ransom.dinbgi

com.myGame.wordtwist

Word Twist

com.myGame.wordtwist

Ransom.LockBit/Linux!1.E513 (CLOUD)

com.hungnguoi.chankhong

Hammer Man

com.hungnguoi.chankhong

Ransom:Win32/Eris

com.vteromero.app.fastreader

fast reader

com.vteromero.app.fastreader

Trojan.Android.Ransom.duanet

com.albakaly.smsunlock

Intruder Selfie, Watch lock

com.albakaly.smsunlock

HEUR:Trojan-Ransom.AndroidOS.Congur.y

com.mj.govrshadow

3D VR Player-3D Movie Video

com.mj.govrshadow

Ransom:Win32/Eris

com.mycompany.wdf

Well Drilling Free

com.mycompany.wdf

Ransom:AndroidOS/Multiverze

ir.fc.liverpoolNew

لیورپول

ir.fc.liverpoolNew

Ransom:Win32/Eris

canyon.ir.romantic

زنگ خور رمانتیک

canyon.ir.romantic

Ransom:Win32/Eris

com.mpayamak.app.smsmanager

None

com.mpayamak.app.smsmanager

Trojan-Ransom.AndroidOS.Kisok

me.wsn.sudokuIrani

بازی سودوکو

me.wsn.sudokuIrani

Ransom:Win32/Eris

ir.coders.sabah

دعای صباح صوتی

ir.coders.sabah

Ransom:Win32/Eris

com.abdolbaset.com

قرآن کریم

com.abdolbaset.com

Ransom:Win32/Eris

ir.coders.waqiah

سوره واقعه صوتی

ir.coders.waqiah

Ransom:Win32/Eris

com.vada.mafatih

مفاتیح I ابزار کاملی برای دینداران

com.vada.mafatih

Ransom:Win32/Eris

emamzamanshenasii.monji14.noornema

امام زمان شناسی

emamzamanshenasii.monji14.noornema

Android/Ransom.Generic.HgMASOQA

io.vsum.fallangosht

فال اثر انگشت

io.vsum.fallangosht

Ransom:Win32/Eris

io.vsum.asheghbash

عاشق باش(فال عشق واقعی)

io.vsum.asheghbash

Ransom:Win32/Eris
توجه داشته باشید که این نتایج براساس بررسی موتورهای آنتی‌ویروس رسمی در سرویس ویروس‌توتال فهرست شده‌اند.گزارش تفکیکی بدافزارهای تشخیص داده شده