پادکست سرتفا

ارکان مهم رمزنگاری در ارتباطات

نگاهی به «محرمانگی داده‌»، «حفظ تمامیت» و «سندیت پیام‌ها» در بسترهای ارتباطی

۰۵ تیر ۱۴۰۰

در این پادکست سعی کرده‌ایم که به‌صورت خلاصه، به مولفه‌های‌ «محرمانگی داده‌»، «حفظ تمامیت» و «سندیت پیام‌ها» در بسترهای ارتباطی بپردازیم و کارکردهای این سه رکن امنیتی از طریق رمزنگاری، در ارتباطات ایمیلی و پیام‌رسان‌های امن را برای شما توضیح دهیم.