پادکست سرتفا

رمزنگاری مدرن، رمزنگاری نامتقارن و کلید عمومی

نگاهی به گذر تاریخی رمزنگاری مدرن و پایه‌گذاری رمزنگاری نامتقارن و کلید عمومی

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

استفاده از رمزنگاری‌های مدرن، مانند رمزنگاری نامتقارن و کلید عمومی، از جمله مطمئن‌ترین روش‌های رمزگذاری اطلاعات و همچنین حفاظت از حریم خصوصی افراد در اینترنت محسوب می‌شوند که تاریخچه پیداش آن‌ها، به چند دهه‌ی اخیر باز می‌گردد. در این پادکست با اشاره به بخشی از تاریخ معاصر رمزنگاری، به افرادی اشاره کرده‌ایم که جزو پایه‌گذاران رمزنگاری مدرن بوده‌اند.