پادکست سرتفا

رمزنگاری اطلاعات و فایل‌ها

نگاهی به رمزنگاری اطلاعات‌ و فایل‌ها روی دستگاه‌های شخصی‌ دیجیتال

۱۷ تیر ۱۴۰۰

در این پادکست سعی کرده‌ایم که به‌صورت خلاصه به موضوع رمزنگاری اطلاعات و فایل‌ها بپردازیم و کمی بیشتر درمورد اهمیت این موضوع و چگونگی انجام رمزنگاری اطلاعات روی دستگاه‌های دیجیتال، مانند موبایل‌ها و کامپیوترهای شخصی برای شما توضیح دهیم.