پادکست سرتفا

بهره‌برداری مجرمان‌ سایبری از نشت‌های اطلاعاتی

بررسی اثرات نشت اطلاعات در زندگی افراد و سوءاستفاده‌های مجرمان سایبری از آن

۰۴ فروردین ۱۴۰۰

در قسمت‌های قبل به‌طور خلاصه درباره مفهوم نشت اطلاعات و چرایی وقوع آن صحبت کردیم. در این پادکست در ادامه بررسی این موضوع، با بیان چند مثال کوتاه به مساله بهره‌برداری‌ مجرمان سایبری از نشت‌‌های اطلاعاتی و اثرات آن در زندگی افراد پرداخته‌ایم.