فعال‌سازی ورود دو مرحله‌ای برای حساب گوگل از طریق Google Authenticator

در این ویدیو آموزشی می‌توانید مراحل فعال‌سازی ورود دو مرحله‌ای حساب گوگل از طریق برنامه‌های احراز هویت، مانند Google Authenticator را به‌صورت گام‌به‌گام دنبال کنید. برای انجام این کار، ابتدا باید ورود دو مرحله‌ای از طریق پیامک را فعال کرده و سپس بعد از فعال‌سازی برنامه احراز هویت، شماره تلفن خود را غیرفعال کنید.
۰۸ فروردین ۱۳۹۹

آموزش‌های مرتبط:

فعال‌سازی ورود دو مرحله‌ای برای حساب گوگل از طریق پیامک

فعال‌سازی ورود دو مرحله‌ای برای حساب گوگل از طریق Google Prompt

تهیه کدهای پشتیبان جهت بازیابی ورود دو مرحله‌ای برای حساب گوگل

فعال‌سازی ایمیل بازیابی حساب کاربری گوگل