آموزش گام‌به‌گام

تهیه کدهای پشتیبان جهت بازیابی ورود دو مرحله‌ای برای حساب گوگل

در این ویدیو آموزشی، مراحل تهیه کدهای پشتیبان ورود دو مرحله برای بازیابی یا همان Recovery حساب گوگل را می‌توانید مشاهده کنید. توجه داشته باشید کدهای بازیابی، یک‌بار مصرف بوده و می‌بایست آن‌ها را در یک جای امن و مطمئن ذخیره و نگهداری کنید.

آیا با قوانین شرایط استفاده از کلیه خدمات وب‌سایت سرتفا موافق هستید؟ بله ✔ خیر ✘ مطالعه !