فعال‌سازی ورود دو مرحله‌ای برای حساب گوگل از طریق Google Prompt

در این ویدیو آموزشی می‌توانید مراحل فعال‌سازی ورود دو مرحله‌ای حساب گوگل از طریق شیوه احراز هویت Google Prompt را به‌صورت گام‌به‌گام دنبال کنید. توجه داشته باشید برای استفاده از این شیوه احراز هویتی، شما نیاز به تلفن همراه خواهید داشت.
۱۱ فروردین ۱۳۹۹

آموزش‌های مرتبط:

فعال‌سازی ورود دو مرحله‌ای برای حساب گوگل از طریق پیامک

فعال‌سازی ورود دو مرحله‌ای برای حساب گوگل از طریق Google Authenticator

تهیه کدهای پشتیبان جهت بازیابی ورود دو مرحله‌ای برای حساب گوگل

فعال‌سازی ایمیل بازیابی حساب کاربری گوگل