سانسور

سانسور «Censorship» و ممیزی اصطلاحی آشنا برای کاربران اینترنت ایران، چین، روسیه و... است. فیلترینگ اینترنت برای سانسور محتوا و منع دسترسی آزاد کاربران به اطلاعات، فارغ از تمام ابعاد سیاسی و اجتماعی، تبعات امنیتی مختلفی نیز در فضای اینترنت به همراه دارد. مجرمان سایبری در سالیان اخیر با بهره‌جویی از فرصت‌های پیش آمده، اقدام به سرقت اطلاعات کاربران کرده‌اند. در این بخش اخبار و اطلاعات مرتبط با سانسور اینترنتی را می‌توانید دنبال کنید.

آیا با قوانین شرایط استفاده از کلیه خدمات وب‌سایت سرتفا موافق هستید؟ بله ✔ خیر ✘ مطالعه !