پادکست سرتفا

حریم خصوصی در اینترنت

چرایی اهمیت حریم خصوصی در دنیای اینترنت، بررسی چالش‌ها

۲۹ شهریور ۱۳۹۹

حریم خصوصی در دنیای دیجیتال، بخشی از حقوق پایه کاربران اینترنت محسوب می‌شود که این روزها به چالش جدی برخی از کاربران و شرکت‌ها تبدیل شده است. هرچند که حریم خصوصی، یک حق قانونی برای کاربران است، با این حال از سوی برخی، افراد، شرکت‌ها و دولت‌ها نقض می‌شود که در این پادکست از یک زوایه عمومی، به این مساله پرداخته‌ایم.