پادکست سرتفا

حریم خصوصی چیست

بازخوانی مفهوم حریم خصوصی به زبان ساده

۰۱ شهریور ۱۳۹۹

حریم خصوصی یک عبارت و مفهوم آشنا برای همه است که در عین سادگی، از پیچدگی‌های خاص خود برخوردار است. درمورد چرایی و چیستی حریم خصوصی، می‌توان ساعت‌ها صحبت کرد و صدها خط توضیح نوشت؛ با این حال در این پادکست تلاش شده است که با بازخوانی مفهوم حریم‌خصوصی، به ضرورت و اهمیت آن در دنیای کنونی، نگاهی نو انداخته شود.