پادکست سرتفا

استاکس‌نت

مروری بر حمله بدافزار استاکس‌نت به ایران

۱۹ خرداد ۱۳۹۹

در این پاکست در ادامه موضوع جنگ‌های سایبری، نگاهی به حمله بدافزار استاکس‌نت به تاسیسات اتمی نطنز و بوشهر در ایران می‌اندازیم و به زبان ساده درباره ابعاد این حمله بدافزاری صحبت می‌کنیم. جزئیات بیشتر درباره بدافزار استاکس‌نت را می‌توانید از طریق لینک‌های زیر مطالعه کنید: