پادکست سرتفا

جنگ‌ سایبری

مقدمه‌ای درباره جنگ‌های سایبری و انگیزه‌های دولت‌ها

۰۶ خرداد ۱۳۹۹

در این پاکست درباره جنگ‌های سایبری توضیح داده‌ایم و از انگیزه‌های دولت‌ها از ورود به میدان عملیات‌های سایبری برای شما به زبان ساده گفته‌ایم. اشاره‌ای به موضوعاتی مانند ایرگپ، اکسپلویت اترنال بلو و باج‌افزار واناکرای کردیم که در صورت تمایل، می‌توانید از طریق لینک‌های زیر درباره این موضوعات اطلاعات بیشتری بدست آورید: