فعال‌سازی ایمیل بازیابی حساب کاربری گوگل

در این ویدیو آموزشی مراحل فعال‌سازی ایمیل بازیابی حساب کاربری گوگل را می‌توانید به‌صورت گام‌به‌گام دنبال کنید. توجه داشته باشید که برای ایمیل پشتیبانی جهت بازیابی، باید از یک ایمیل غیرعمومی و امن استفاده کنید.
۲۱ فروردین ۱۳۹۹
آموزش‌های مرتبط:

فعال‌سازی ورود دو مرحله‌ای برای حساب گوگل از طریق پیامک

فعال‌سازی ورود دو مرحله‌ای برای حساب گوگل از طریق Google Authenticator

فعال‌سازی ورود دو مرحله‌ای برای حساب گوگل از طریق Google Prompt

تهیه کدهای پشتیبان جهت بازیابی ورود دو مرحله‌ای برای حساب گوگل