فعال‌سازی ورود دو مرحله‌ای برای حساب گوگل از طریق پیامک

در این ویدیو آموزشی می‌توانید شیوه صحیح فعال‌سازی ورود دو مرحله‌ای برای حساب‌ کاربری گوگل خود را به‌صورت گام‌به‌گام دنبال کنید که ابتدا از طریق پیامک و با استفاده از شماره تلفن می‌بایست آن را فعال کنید. در ویدیوهای آموزشی دیگر، شیوه غیرفعال کردن پیامک و جایگزینی آن با دیگر روش‌های احراز هویت را می‌توانید مشاهده کنید.
۰۵ فروردین ۱۳۹۹

آموزش‌های مرتبط:

فعال‌سازی ورود دو مرحله‌ای برای حساب گوگل از طریق Google Authenticator

فعال‌سازی ورود دو مرحله‌ای برای حساب گوگل از طریق Google Prompt

تهیه کدهای پشتیبان جهت بازیابی ورود دو مرحله‌ای برای حساب گوگل

فعال‌سازی ایمیل بازیابی حساب کاربری گوگل