وی‌پی‌ان‌فیلتر

وی‌پی‌ان‌فیلتر «VPNFilter» یک بات‌نت ساخته شده توسط یک گروه تحت حمایت کشور روسیه است که دستگاه‌های مختلفی در مقابل آن آسیب‌پذیر هستند. اخبار و اطلاعات مربوط به این بات‌نت را می‌توانید از طریق این بخش دنبال کنید.

آیا با قوانین شرایط استفاده از کلیه خدمات وب‌سایت سرتفا موافق هستید؟ بله ✔ خیر ✘ مطالعه !