پادکست سرتفا

توافقنامه‌های الکترونیکی و حریم‌خصوصی

نگاهی به موضوع شرایط ارائه خدمات و قوانین حریم‌خصوصی وب‌سایت‌ها و اثرات جدی نگرفتن آن‌ها

۲۵ آبان ۱۳۹۹

موضوع توافقنامه‌های الکترونیکی موجود در وب‌سایت‌ها، مانند شرایط ارائه خدمات و قوانین حریم‌خصوصی، در واقع اصلی‌ترین بخش‌های هر وب‌سایت از منظر حقوقی محسوب می‌شوند که در زمان بروز بسیاری از مشکلات، می‌توانند به‌عنوان منابعی برای ارجاع قانونی، مورد استفاده قرار گیرند. از این جهت، مطالعه آن‌ها و آگاهی از مفاد ذکر شده در این توافقنامه‌ها می‌توانند به کمک کند که آگاهانه از خدمات وب‌سایت‌ها استفاده کنیم.