نحوه خصوصی کردن حساب کاربری توییتر

در این آموزش ویدیویی، نحوه خصوصی کردن حساب کاربری توییتر را می‌توانید به‌صورت گام به گام دنبال کنید. خصوصی کردن حساب کاربری در توییتر باعث می‌شود که کاربرانی که شما را دنبال نمی‌کنند، نتوانند توییت‌های شما را مشاهده کنند.