بخش دوم

بررسی لینک‌های مشکوک با استفاده از سرویس ویروس‌توتال

در این آموزش به‌صورت خلاصه به نحوه بررسی لینک‌های مشکوک با استفاده از سرویس ویروس‌توتال پرداخته شده است. با استفاده سرویس ویروس‌توتال می‌توانید از آلودگی یا صحت و سلامت لینک‌های ناشناس و مشکوک اطلاع کسب کنید. توجه داشته باشید نتایج ویروس‌توتال براساس داده‌های موتورهای به‌کار رفته در آنتی‌ویروس‌ها و سرویس‌های امنیتی لینک‌های شما را بررسی می‌کند که در مواردی، احتمال عدم شناسایی لینک‌های مرتبط با وب‌سایت‌های فیشینگ یا آلوده به بدافزار از سوی آن‌ها وجود دارد.

نشانی وب‌سایت ویروس‌توتال: https://www.virustotal.com