بخش اول

بررسی فایل‌های آلوده با استفاده از سرویس ویروس‌توتال

در این آموزش به‌صورت خلاصه به نحوه بررسی فایل‌های مشکوک با استفاده از سرویس ویروس‌توتال پرداخته شده است. با استفاده سرویس ویروس‌توتال می‌توانید از آلودگی یا صحت و سلامت فایل‌های ناشناس و مشکوک اطلاع کسب کنید. توجه داشته باشید نتایج ویروس‌توتال براساس موتورهای به‌کار رفته در آنتی‌ویروس‌ها فایل‌های شما را بررسی می‌کند که در مواردی، احتمال عدم شناسایی بدافزارهای جدید از سوی آن‌ها وجود دارد.

نشانی وب‌سایت ویروس‌توتال: https://www.virustotal.com