مدیریت فایل در سرویس Mega.nz

مدیریت فایل در سرویس Mega.nz

در این آموزش ویدیویی کوتاه می‌توانید می‌توانید نحوه مدیریت فایل در سرویس امن Mega.nz، بارگذاری اطلاع...

ایجاد حساب کاربری در سرویس Mega.nz

ایجاد حساب کاربری در سرویس Mega.nz

در این آموزش ویدیویی کوتاه می‌توانید می‌توانید نحوه ایجاد حساب کاربری در سرویس امن Mega.nz را به‌صور...

مدیریت فایل در سرویس Filen.io

مدیریت فایل در سرویس Filen.io

در این آموزش ویدیویی کوتاه می‌توانید می‌توانید نحوه مدیریت فایل در سرویس امن Filen.io، بارگذاری اطلا...

ایجاد حساب کاربری در سرویس Filen.io

ایجاد حساب کاربری در سرویس Filen.io

در این آموزش ویدیویی کوتاه می‌توانید می‌توانید نحوه ایجاد حساب کاربری در سرویس امن Filen.io را به‌صو...

وارد کردن کلید در افزونه Mailvelope

وارد کردن کلید در افزونه Mailvelope

در این آموزش ویدیویی کوتاه می‌توانید نحوه وارد کردن کلید‌های PGP مخاطبان ایمیلی و همچنین مدیریت کلید...

افزونه Mailvelope

افزونه Mailvelope

در این آموزش ویدیویی کوتاه، سعی شده است تا نحوه ایجاد و ذخیره‌سازی کلید PGP با استفاده از افزونه Mai...

حساب ایمیل امن در پروتون‌میل

حساب ایمیل امن در پروتون‌میل

در این آموزش کوتاه سعی شده است مراحل ایجاد حساب ایمیل امن در سرویس پروتون‌میل به‌صورت گام به گام به ...

رمزگشایی فایل با وراکریپت

رمزگشایی فایل با وراکریپت

در این آموزش ویدیویی، می‌توانید مراحل رمزگشایی یک فایل رمزنگاری شده با برنامه وراکریپت (Veracrypt) ر...

رمزنگاری اطلاعات با وراکریپت

رمزنگاری اطلاعات با وراکریپت

در این آموزش ویدیویی، می‌توانید مراحل ایجاد یک پوشه رمزنگاری اطلاعات با استفاده از برنامه وراکریپت (...

نصب نرم‌افزار وراکریپت

نصب نرم‌افزار وراکریپت

در این آموزش ویدیویی، می‌توانید مراحل نحوه نصب برنامه وراکریپت (Veracrypt) برای رمزنگاری اطلاعات را...

خصوصی کردن حساب توییتر

خصوصی کردن حساب توییتر

در این آموزش ویدیویی، نحوه خصوصی کردن حساب کاربری توییتر را می‌توانید به‌صورت گام به گام دنبال کنید....

ورود دو مرحله‌ای توییتر با پیامک

ورود دو مرحله‌ای توییتر با پیامک

در این آموزش ویدیویی کوتاه، می‌توانید نحوه فعال‌سازی احراز هویت دو مرحله‌‌ای برای حساب کاربری توییتر...