فعال‌سازی قابلیت Relay Calls در پیام‌رسان سیگنال برای امنیت بیشتر

۰۸ مهر ۱۳۹۹