فعال‌سازی احراز هویت دو مرحله‌‌ای برای حساب کاربری توییتر با استفاده از برنامه Authenticator

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰