وی‌پی‌ان

وی‌پی‌ان يا همان شبكه مجازی خصوصی «VPN»، یکی از ابزارهای برقراری ارتباط در بستر شبكه‌ محسوب می‌شود که می‌تواند ارتباطات مختلف در بسترهای شبکه‌ای، به‌ویژه شبکه اینترنت را از طریق سرورهای رابط و میزبان سرویس‌های خود برقرار کنند. در این بخش اخبار و اطلاعات مرتبط با موارد امنیتی وی‌پی‌ان‌ها را می‌توانید دنبال کنید.

آیا با قوانین شرایط استفاده از کلیه خدمات وب‌سایت سرتفا موافق هستید؟ بله ✔ خیر ✘ مطالعه !