الکسا

اخبار و اطلاعات مربوط به دستیار هوشمند آمازون، الکسا «Alexa» را می‌توانید از طریق این بخش دنبال کنید.

آیا با قوانین شرایط استفاده از کلیه خدمات وب‌سایت سرتفا موافق هستید؟ بله ✔ خیر ✘ مطالعه !