زیروفونت

زیروفونت «ZeroFont» یک تکنیک جدید در حملات فیشینگ است که در آن مهاجمان با دستکاری اندازه فونت برخی از کلمات و حروف، سیستم‌های حفاظتی موجود در سرویس‌های مختلف را دور می‌زنند. اخبار و اطلاعات مربوط به زیروفونت را می‌توانید در این بخش مشاهده کنید.

آیا با قوانین شرایط استفاده از کلیه خدمات وب‌سایت سرتفا موافق هستید؟ بله ✔ خیر ✘ مطالعه !