هشدار محققان به توسعه‌دهندگان پایتون درباره بسته‌های تروجانیزه شده PyPI

۰۷ اسفند ۱۴۰۱

بر اساس گزارش‌های منتشر شده محققان امنیتی درباره بسته‌های مخرب در فروشگاه پایتون (PyPI) هشدار داده‌اند.

این ۴۱ بسته مخرب PyPI با ظاهر ماژول‌های قانونی مانند HTTP، AIOHTTP، urllib و urllib3 فعالیت می‌کنند. نام این بسته‌های مخرب به شرح زیر است:

aio5, aio6, htps1, httiop, httops, httplat, httpscolor, httpsing, httpslib, httpsos, httpsp, httpssp, httpssus, httpsus, httpxgetter, httpxmodifier, httpxrequester, httpxrequesterv2, httpxv2, httpxv3, libhttps, piphttps, pohttp, requestsd, requestse, requestst, ulrlib3, urelib3, urklib3, urlkib3, urllb, urllib33, urolib3, xhttpsp

محققان اظهار کرده‌اند که توضیحات مربوط به این بسته‌ها در بیشتر موارد، اشاره‌ای به نیت مخرب آن‌ها ندارد. برخی به عنوان کتابخانه‌های واقعی معرفی شده‌ و دارای توضیحات مشابه با دیگر کتابخانه‌ها دارند.

اما در واقعیت این بسته‌ها دانلودکننده بدافزار یا سرقت‌کننده اطلاعات هستند که برای جمع‌آوری داده‌های مهم مانند رمزهای عبور و توکن‌ها طراحی شده‌اند.

 

توضیحات بیشتر:

Python Developers Warned of Trojanized PyPI Packages Mimicking Popular Libraries