نقض اطلاعاتی صورتحساب‌های کاربران دیجیتال اوشن

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

شرکت ارائه دهنده خدمات ابری دیجیتال اوشن به تازگی اعلام کردن است که یک نقض امینتی در سرویس‌های این شرکت، موجب در معرض افشا قرار گرفتن اطلاعات صورت‌حساب مشتریان شده است. در همین رابطه، به گفته یکی از مدیران دیجیتال اوشن، تنها ۱ درصد حساب‌های کاربران تحت تاثیر این نقض اطلاعاتی قرار گرفته‌اند.

این شرکت با ارسال یک ایمیل به کاربران تحت تاثیر این نقض اطلاعاتی اعلام کرده است که یک نقص باعث شده است تا یک کاربر تایید نشده به اطلاعات صورت‌حساب مشتریان بین تاریخ‌های ۹ تا ۲۲ آوریل دسترسی پیدا کند. شرکت دیجیتال اوشن در ایمیل افزوده است که این نقص اکنون اصلاح شده است.

براساس اطلاعیه این شرکت، اطلاعات در معرض خطر قرار گرفته کاربران در این نقض اطلاعاتی، شامل نام صاحب صورت‌حساب، آدرس، تاریخ انقضای کارت پرداخت، چهار رقم پایانی شماره کارت اعتباری و نام بانک صادر کننده کارت است.