جلوگیری از قابل جستجو بودن حساب توییتری با شماره تلفن و ایمیل

یکی از تنظیمات موجود در حساب‌های کاربری توییتر، امکان فعال و غیرفعال‌سازی قابل جستجو بودن حساب‌های کاربری براساس شماره تلفن و نشانی ایمیل است. در این آموزش ویدیویی، می‌توانید نحوه غیرفعال کردن این تنظیمات را مشاهده کنید.