آموزش

آموزش ایجاد حساب ایمیل امن در سرویس پروتون‌

در این آموزش کوتاه سعی شده است مراحل ایجاد حساب ایمیل امن در سرویس پروتون به‌صورت گام به گام به شما آموزش داده شود. پروتون‌میل، یک سرویس ایمیل امن و مطمئن است که امکان ارسال ایمیل‌های رمزگذاری شده به‌صورت پیش‌فرض را برای کاربران خود فراهم می‌سازد.

لینک‌های راهنما:

- نشانی وب‌سایت پروتون https://protonmail.com