بررسی و مدیریت سوابق موقعیت مکانی در حساب گوگل

امکان بررسی و مدیریت سوابق موقعیت مکانی در حساب گوگل، یکی دیگر از امکانات تعبیه شده از سوی گوگل برای کاربران این سرویس است که پیشنهاد می‌شود به‌صورت دوره‌ای، هرچند ماه یک بار، بررسی کرده و سوابق موقعیت مکانی خود را پاکسازی کنید.