کنترل، ردیابی و یافتن دستگاه‌های موبایلی متصل به حساب گوگل

قابلیت Find My Device به‌منظور یافتن دستگاه‌های موبایلی متصل به حساب گوگل، یکی از امکانات کاربردی و بسیار خوب این سرویس محسوب می‌شود که به شما امکان ردیابی دستگاه‌هایی که در آن از حساب گوگل خود استفاده کرده‌اید، همچین قفل کردن دستگاه و خروج از حساب را فراهم می‌سازد. در این آموزش مراحل بررسی این موضوع به‌صورت گام‌به‌گام می‌توانید مشاهده کنید.

- لینک مستقیم بخش Find your phone