برای کارکرد بهتر وب‌سایت و بهبود تجربه کاربری شما با سرتفا، ما نیاز به اجرای سرویس تجزیه و تحلیل آماری داریم، آیا موافق این موضوع هستید؟

کلیدواژه

"مامبا"

مامبا «Mamba» یک باج‌افزار پیشرفته است که با شیوه‌ای جدید و به‌صورت متمرکز در کشورهای برزیل و عربستان سعودی در حال انتشار است. باج‌افزار مامبا کل حافظه هارد دیسک در کامپیوتر قربانی خود را رمزگذاری می‌کند و تاکنون هیچ راه‌حلی برای بازیابی آن شناسایی نشده است. اخبار و اطلاعات مربوط به این باج‌افزار را می‌توانید از طریق این بخش دنبال کنید.