برای کارکرد بهتر وب‌سایت و بهبود تجربه کاربری شما با سرتفا، ما نیاز به اجرای سرویس تجزیه و تحلیل آماری داریم، آیا موافق این موضوع هستید؟

کلیدواژه

"بدافزار"

بدافزار «Malware» به برنامه‌های مخربی گفته می‌شود که با اهدافی مانند جاسوسی، سرقت اطلاعات، حذف اطلاعات، نابود سازی سیستم‌ها و... توسط مجرمان سایبری ایجاد و منتشر می‌شود. بدافزارها انواع مختلفی دارند و با توجه به تنوع و گستردگی دامنه آن، کاربران دستگاه‌های هوشمند می‌بایست همیشه مراقب آن باشند. اخبار و اطلاعات مربوط به باج‌افزارها را می‌توانید در این بخش دنبال کنید.