برای کارکرد بهتر وب‌سایت و بهبود تجربه کاربری شما با سرتفا، ما نیاز به اجرای سرویس تجزیه و تحلیل آماری داریم، آیا موافق این موضوع هستید؟

کلیدواژه

"اینترنت"

مشخصا اینترنت «Internet» واژه‌ای آشنا برای تمام مخاطبان سرتفا است و ما قصد نداریم کارکرد آن را برای شما توضیح دهیم و تنها رسالت ما پرداختن به مساله امنیت و حریم خصوصی کاربران اینترنت است. بنابراین می‌توانید در این بخش اخبار و اطلاعات مربوط با امنیت در اینترنت را دنبال کنید.