برای کارکرد بهتر وب‌سایت و بهبود تجربه کاربری شما با سرتفا، ما نیاز به اجرای سرویس تجزیه و تحلیل آماری داریم، آیا موافق این موضوع هستید؟

کلیدواژه

"جعلی"

باتوجه به افزایش و تنوع برنامه‌ها و وب‌سایت‌های جعلی «Fake»، کاربران باید بیشتر از همیشه مراقب حقه‌های مجرمان سایبری باشند و به‌صورت مداوم اطلاعات خودشان را درباره این موضوع به‌روز کنند. در این بخش می‌توانید آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به برنامه‌ها و وب‌سایت‌های جعلی را دنبال کنید.