برای کارکرد بهتر وب‌سایت و بهبود تجربه کاربری شما با سرتفا، ما نیاز به اجرای سرویس تجزیه و تحلیل آماری داریم، آیا موافق این موضوع هستید؟

کلیدواژه

"ابزارهای رمزگشایی"

با گسترش آلودگی‌های بدافزاری و باج‌افزاری و همچنین استفاده مجرمان سایبری از شیوه‌های مدرن رمزگذاری برای رمزنگاری فایل‌های قربانیان خود، کاربران به‌صورت مداوم نیازمند ابزارهایی برای مقابله با این تهدیدات هستند. باج‌افزارها که به‌صورت ویژه فایل‌های کاربران را رمزگذاری می‌کنند، برای ارائه کلید رمزگشایی به قربانیان خود مبالغی را به عنوان باج دریافت می‌کنند که موفقیت آمیز بودن رمزگشایی اطلاعات در چنین فرآیندی به هیچ عنوان تضمین شده نیست. با این حال، محققان امنیتی و شرکت‌های پیشتاز در عرصه امنیت، ابزارهایی را برای رفع مشکلات قربانیان باج‌افزارها و بدافزارها منتشر می‌کنند که اخبار مربوط به این ابزارها را می‌توانید از طریق این صفحه دنبال کنید.