برای کارکرد بهتر وب‌سایت و بهبود تجربه کاربری شما با سرتفا، ما نیاز به اجرای سرویس تجزیه و تحلیل آماری داریم، آیا موافق این موضوع هستید؟

کلیدواژه

"جنگ سایبری"

جنگ سایبری یا همان «Cyber War»، به نبرد و مبارزه‌ای گفته می‌شود که طرفین آن از کامپیوترها و شبکه‌های مختلف ارتباطی، مانند شبکه اینترنت به عنوان ابزار مبارزه استفاده می‌کنند. جنگ سایبری، یکی از قابل توجه‌ترین شیوه‌های مبارزه نوین در بین کشورهای قدرتمند جهان است که با حواشی بسیاری همراه دارد. از طریق این صفحه می‌توانید آخرین مطالب مرتبط با جنگ سایبری را مطالعه کنید.