برای کارکرد بهتر وب‌سایت و بهبود تجربه کاربری شما با سرتفا، ما نیاز به اجرای سرویس تجزیه و تحلیل آماری داریم، آیا موافق این موضوع هستید؟

کلیدواژه

"بچه گربه جذاب"

بچه گربه جذاب یا همان چارمینگ کیتن «Charming Kitten» نام یک گروه هک تحت حمایت دولت ایران است که به‌عنوان یک تهدید پیشرفته و مستمر (APT) شناخته می‌شود. اخبار و اطلاعات مربوط به اقدامات و فعالیت‌های این گروه را می‌توانید از طریق این صفحه دنبال کنید.