برای کارکرد بهتر وب‌سایت و بهبود تجربه کاربری شما با سرتفا، ما نیاز به اجرای سرویس تجزیه و تحلیل آماری داریم، آیا موافق این موضوع هستید؟

کلیدواژه

"پشتیبان‌گیری"

تهیه نسخه پشتیبان‌ از اطلاعات یا همان بکاپ «Backup» یکی از مهم‌ترین کارهای اولیه برای محافظت و نگهداری امن از اطلاعات است. این مساله باعث می‌شود که در صورت آلودگی به باج‌افزار یا حذف اطلاعات به هر دلیلی، خسارت وارده به کاربر کاهش پیدا کند. اخبار و مطالب مربوط به پشتیبان‌گیری از اطلاعات را می‌توانید از طریق این صفحه دنبال کنید.