برای کارکرد بهتر وب‌سایت و بهبود تجربه کاربری شما با سرتفا، ما نیاز به اجرای سرویس تجزیه و تحلیل آماری داریم، آیا موافق این موضوع هستید؟

کلیدواژه

"تهدیدهای پیشرفته و مستمر"

تهدیدهای پیشرفته و مستمر یا همان «Advanced persistent threat» که به اختصار به آن «APT» گفته می‌شود، به تهدیدهایی در حوزه سایبری اشاره دارد که با روش‌های پیشرفته، به‌صورت مستمر تلاش می‌شود اطلاعات مختلف درباره افراد و گروه‌ها، شرکت‌ها و موسسات، سازمان‌ها و دولت‌ها، جمع‌آوری و از آن برای حملات نفوذ پیچیده استفاده شود. عموما بازیگردانان APT، گروه‌هایی هستند که با پشتیبانی دولت‌ها فعالیت می‌کنند. از طریق این صفحه می‌توانید آخرین اخبار و مطالب مرتبط با تهدیدهای پیشرفته و مستمر را دنبال کنید.