برای کارکرد بهتر وب‌سایت و بهبود تجربه کاربری شما با سرتفا، ما نیاز به اجرای سرویس تجزیه و تحلیل آماری داریم، آیا موافق این موضوع هستید؟

کلیدواژه

"برنامه‌های ناخواسته"

اخبار و اطلاعات مربوط به برنامه‌های بالقوه ناخواسته «PUP» که بیشتر با اهداف مخرب توسط برخی از سازندگان نرم‌افزار و تبلیغ‌افزارها مورد استفاده قرار می‌گیرند را می‌توانید از طریق این بخش دنبال کنید.