برای کارکرد بهتر وب‌سایت و بهبود تجربه کاربری شما با سرتفا، ما نیاز به اجرای سرویس تجزیه و تحلیل آماری داریم، آیا موافق این موضوع هستید؟

کلیدواژه

"باج‌افزار لاک‌کریپت"

لاک‌کریپت (LockCrypt) یک خانواده باج‌افزار معروف است که از اواسط سال ۲۰۱۷ با تمرکز ویژه روی کاربران مشاغل و شرکت‌ها منتشر شد. این خانواده باج‌افزاری با استفاده از حمله جستجوی فراگیر (brute-force attack)، کاربران پروتکل‌ کنترل از راه دور دستگاه‌های دسکتاپ (RDP) را مورد هدف قرار داده و پس از بدست آوردن دسترسی به دستگاه قربانی، تمام اطلاعات را رمزگذاری می‌کند. اطلاعات مربوط به این باج‌افزار را می‌توانید از طریق این صفحه دنبال کنید.