برای کارکرد بهتر وب‌سایت و بهبود تجربه کاربری شما با سرتفا، ما نیاز به اجرای سرویس تجزیه و تحلیل آماری داریم، آیا موافق این موضوع هستید؟

کلیدواژه

"اینترنت اشیاء"

اینترنت اشیاء «IoT» به‌طور کلی به ابزارهایی و وسایلی گفته می‌شود که با اتصال به اینترنت، قابلیت مدیریت به‌وسیله برنامه‌های موجود در تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها را دارند. این ابزارها از حیث امنیت تبادل اطلاعات و دسترسی‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. اخبار و اطلاعات مربوط به امنیت این ابزارها را از طریق این بخش می‌توانید دنبال کنید.