برای کارکرد بهتر وب‌سایت و بهبود تجربه کاربری شما با سرتفا، ما نیاز به اجرای سرویس تجزیه و تحلیل آماری داریم، آیا موافق این موضوع هستید؟

کلیدواژه

"مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها"

مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها یا همان «GDPR»، به قوانینی اشاره دارد که در مورد حفاظت از داده‌ها و محرمانگی آن، همینطور خروج داده از اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا وضع شده‌است. هدف این مقررات اساساً حمایت از حریم خصوصی کاربران بوده و با اعطای کنترل داده‌ها به شهروندان و ساکنان اتحادیه اروپا از طریق ساده‌سازی محیط قانون‌گذاری برای کسب‌وکارهای بین‌المللی، استوار است.