برای کارکرد بهتر وب‌سایت و بهبود تجربه کاربری شما با سرتفا، ما نیاز به اجرای سرویس تجزیه و تحلیل آماری داریم، آیا موافق این موضوع هستید؟

کلیدواژه

"درب پشتی"

درب پشتی یا همان «Backdoor»، به راهی گفته می‌شود مهاجمان سایبری و شرکت‌های سازنده نرم‌افزار و سخت‌افزار، با استفاده از آن بدون اطلاع کاربران می‌توانند به بخش‌های مختلف در دستگاه‌ها دسترسی یابند. از طریق این صفحه می‌توانید آخرین اخبار و اطلاعات مرتبط با درب پشتی در نرم‌افزارها و دستگاه‌های مختلف را دنبال کنید.